Krasloterij

Bluffen

Een bijzonder aspect aan het poker is het bluffen. Hiermee wordt bedoeld dat men de indruk geeft andere kaarten (betere of slechtere) te hebben dan men in werkelijkheid heeft om de tegenstander(s) te laten passen, met als bedoeling de inzetten (de pot) te winnen.

Als een speler relatief slechte kaarten heeft, dan kan hij in plaats van te passen zich zodanig proberen te gedragen dat het lijkt of hij goede kaarten heeft. Dat kan door in te zetten en/of andermans inzetten verder te verhogen, of zich op andere manier zodanig te gedragen alsof zijn hand zeer sterk is. Als de bluf slaagt passen de andere spelers, waardoor de bluffer de pot wint, zelfs zonder zijn/haar kaarten te laten zien. De slow play is de tegenovergestelde manier om te bluffen. De speler heeft goede kaarten, maar speelt alsof hij minder goede kaarten heeft in de hoop dat de tegenstander met een mindere hand meegaat of verhoogt.

Een bluf kan getoond worden om een imago ("table image") neer te zetten met als doel profijt later in het spel, in plaats van directe winst. Als de bluffende speler uiteindelijk wel een goede hand heeft en een grote pot heeft opgebouwd, is de tegenstander meer geneigd de inzet te betalen vanwege het imago van de speler.

De mechaniek van het bluffen is overgenomen in veel andere kaart- en bordspelen.